ADRES

___________________________________
Centrala i Oddział Gdynia
Stowarzyszenie Starszych Oficerów Mechaników Morskich

ul. Pułaskiego 6, 81-368 Gdynia,

e-mail: stowarzyszenie@ssomm-gdynia.pl

___________________________________

Oddział Szczecin
Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich
Studencki Dom Marynarza
ul. T.Starzyńskiego 9/ sala 800
71-506 Szczecin

horn.losiewicz@wp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.