Stowarzyszenie Starszych Oficerów Mechaników Morskich powstało w listopadzie 1980r. z inicjatywy st.mech. Mariana Przyklanga i st.mech.Jana K.Włodarskiego. Dnia 19 listopada w Gdyni odbyło się pierwsze organizacyjne zebranie Oficerów Mechaników I klasy. Powstał Komitet Organizacyjny z Przewodniczącym Marianem Przyklangiem. Stowarzyszenie zarejestrowano w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, a w dniu 10 lipca 1981 w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie Odział Stowarzyszenie Starszych Oficerów Mechaników Morskich. Przewodniczącym został Marceli Stelmaszczuk. W dniu 27 maja 1981 roku Rada Stowarzyszenia Kapitanów i Starszych Mechaników zawarły porozumienia w którym między innymi czytamy: ” Oba Stowarzyszenia dołożą starań, aby Kapitanowie i Starsi Oficerowie Mechanicy umacniali w solidarnej współpracy na statkach autorytet Kierownictwa statku, a na lądzie stanowili siłę skutecznie broniącą ich zawodowych interesów i stojącą na straży dobrych tradycji polskiej bandery.”
______________________

W dniu 8.12.1998r. roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Stowarzyszenie Starszych Oficerów Mechaników Morskich w Gdyni.
W dniu 10.10.1998r. roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Stowarzyszenie Starszych Oficerów Mechaników Morskich w Szczecinie.Oba sztandary są identyczne. (SSMM dysponuje dwoma identycznymi sztandarami).