Celem Stowarzyszenia jest:

  • kultywowanie najlepszych tradycji bandery polskiej,
  • wyrażanie poglądów co do kierunku i metod przygotowania technicznych kadr oficerskich,
  • społeczna i zawodowa aktywizacja środowiska służby technicznej na statkach morskich i w służbach lądowych